Cukrovka a mladý ječmen

 

Z informací, které přišly společně s Mladým ječmenem po jeho uvedení na náš trh vyplynulo, že jeden z jeho hlavních účinků je příznivé ovlivnění zvýšené hladiny krevního cukru.
A protože onemocnění cukrovkou je v naší populaci velmi časté, bylo nasnadě, že ověření tohoto účinku v podmínkách naší populace bude velmi důležitým poznatkem pro další uplatnění Mladého ječmene v praxi. V naší populaci je nyní evidováno přes 750 000 diabetiků, především s diabetem II. typu. Každoročně přibývá zhruba 70 000 nových onemocnění cukrovkou. To jsou čísla, vzhledem k celkovému počtu obyvatel v ČR, nesmírně vysoká a varující.

Mladý ječmen využívá při ovlivňování zvýšené hladiny glykémie především svůj adaptogenní účinek. Dokáže totiž upravovat stav jednotlivých orgánů a jejich činnost k normálu. U cukrovky se účinek Mladého ječmene projevuje na několika úrovních.

Tou nejdůležitější je stimulace endokrinní (insulin produkující) funkce slinivky. Mladý ječmen povzbuzuje činnost buněk Langerhansových ostrůvků a tím zvyšuje tvorbu insulinu.

Velmi důležitou vlastností Mladého ječmene je schopnost hojit záněty, které jsou častou příčinou poškození slinivky. Odhojením zánětu slinivky Mladý ječmen uchrání mnoho buněk před jejich definitivním zničením. Další úrovní, kde se velice pozitivně projevuje účinek Mladého ječmene, je zlepšení funkce všech ostatních buněk těla, které za pomoci insulinu cukr z krve přijímají a využívají jej k získání energie pro svou činnost. Mladý ječmen tak snižuje takzvanou insulinorezistenci, tedy neschopnost buněk těla cukr vstřebávat.

Mladý ječmen upravuje i činnost biliárního systému a tedy i vývodu žlučových cest, který anatomicky úzce souvisí s vývodem slinivky. Často do střeva ústí společně a každý problém žlučových cest se může nepříznivě projevit ve správné činnosti slinivky.

V lidském těle souvisí všechno se vším a o to víc je třeba ocenit komplexní účinek Mladého ječmene na organismus. Mnohdy zdánlivě nesouvisející zdravotní obtíže mohou mít společný původ. Proto je třeba mít po ruce něco, co dokáže příznivě ovlivnit celý organismus.

Z pohledu praktického lékaře, který musí mít znalosti ze všech lékařských oborů a měl by na svého pacienta pohlížet vždy komplexně, je Mladý ječmen se svým komplexním působením ideálním pomocníkem a zároveň řešením.

Studie sledující vliv Mladého ječmene na zvýšenou hladinu krevního cukru potvrdila, že zahraniční zkušenosti jsou pravdivé a že opravdu lze od Mladého ječmene v tomto ohledu očekávat velkou pomoc.

Nicméně je třeba vždy Mladý ječmen vnímat v celé jeho velikosti a šíři. V praxi to například znamená, že i když se ne zcela splnila naše očekávání s jeho působením na naše konkrétní zdravotní problémy, bezpochyby nám Mladý ječmen jistě zlepšil mnoho jiných skrytých zdravotních problémů.

Zelené potraviny jsou, vzhledem ke svému silnému imunostimulačnímu efektu i významu, prevencí vzniku nejrůznějších onemocnění.

Z celospolečenského hlediska zelené potraviny představují pro lidstvo nejen významné zlepšení zdravotního stavu a tím i zlepšení kvality života, ale zároveň i ohromné ekonomické úspory. Za ideální bych považoval vstup zelených potravin do celonárodního programu na ochranu zdraví, jejich zařazení do preventivních zdravotních programů a hlavně jejich přijetí nejen širokou veřejností, ale především všemi lékaři.

Autor článku: MUDr. Lacina

Proč zelené potraviny:

  • zásobují organismus nutričními látkami, bez kterých nemůže správně fungovat
  • jsou schopny optimalizovat tělesné funkce
  • mají silné očistné účinky
  • kompenzují civilizační stravovací návyky
  • omlazují organismus
  • prevence je účinnější a levnější než léčba
  • 1 čajová lžička ječmene odpovídá obsahem vitamínů a minerálů 2kg komerčně pěstované zeleniny