Příklad 2

Diagnostika mozgu - žena 38 let

Test na počet neurónov (100 miliárd ) – dvakrát vicaej ako je bežné
Test na počet synapsií  (10. 000 triliónov) – štyrikrát viacej ako je priemer
Test na jednotlivé neurónové  oblasti – nič nepriniesol všetko štandardné
Test na chémiu synapsií neurotransmitery (noradrenalín (sympatický nervový systém), acetylcholín (napr. Parasympatický nervový systém), dopamín, serotonín, gaba, glutamát, glycín, neuropeptidy a iné)  - všetky transmitery popadané a nízke hodnoty a to nie je dobré
Test na toxoplazmózu a iné mikro organizmy – v norme
Test na meď – je tam prítomná meď a budeme čistiť
Test na zavápňovanie mozgu – v poriadku nie je to tam
Test na zvyšený dopamín – v norme
Test na mikroinfarkty – pritomné v temennej oblasti. Teda tažko sa sem dostáva kyslík. Určité oblasti o veľkosti 3 x 1 cm ( dve oblasti )  rezistencie buniek na kyslík – teda pozmenené bunkové blany.
Test na amyloid - ukladanie bielkoviny v bielej hmote  mozgu a v oku – niečo sa ukladá v temennom mozgu nad ušami
Test na biomarkery - rýchlosť odumierania – pomalé hodnoty straty neurónov a ich znefunkčnenia pokračuje. Ale nie nejaké závratné hodnoty
Test na ióny – v norme
Test na likvorové živiny – mozog prešiel do nevhodnej výživy, chýbajú mu mikrotoxické látky aké sú napriklad v prasačom mozočku.
Test na vitamín B 8 – v norme
Test na kyselinu močovú – v norme
Test na neurofibrálne klbká – sú pritomné v celom mozgu
Test na stav cievok a žiliek – v oblasti temenného mozgu problematická oblasť.
Test na astrocytómy (neuróny pracujúce s iónmi )  – v norme
Test na mikrotubuly – nie je dobrý sú nasekané na drobné kusky a mali by byť dlhé a prechádzať cez mnoho neurónov.
 Test na astrocyty (kmeňové bunky, tvorba mladých buniek )  - minimálne
Test na prokineticín ( látka v hladkom svalstve - podporuje tvorbu nových neurónov) – malá produkcia
Test na beta sérotonín ( podporuje vznik nových neurónov)  – v norme
Test na bielu hmotu neurónov na zrieďovanie (chemické procesy) – v norme
Test asi na pol milióna dopamínových neurónov – v norme
Test na neuróny z ebryonálneho obdobia – zablokované
Test na 7 vrstiev sivej mozgovej hmoty – v norme
Test bielej hmoty na tvorbu narkotických mikro látok – slabá paleta mikrodrog a prevažuje hlavne mikrodroga K – krokodíl a vydržím v živote čokoľvek
Test na 4 vývojové etapy tvorby neurónov (miecha, šedá kôra, túlavý nerv, pupočné nervstvo)  – v norme
Test na rezistenciu glukózy – bunky temenného mozgu maju na bunkovej blane rezistenciu na prijímanie klasického bieleho repného cukru. Konzumovať hnedý repný cukor alebo trstinový cukor, aby sa tam dostali cukry.
Test na rezistenciu B komplexu – drobné oblasti a ich bunkové blany vykazujú rezistenciu na B komplex.
Test na nervové  zakončenia a ich amilínové púzdra  - v temennom mozgu končeky nervov rozstrapkané.
Test na chemické receptory na bunkových blanách  - problémová oblasť
Test na génové poruchy – nič v rovine genetiky
Test na stav orgánikov v neurónoch -  v temennom zdecimované
Test na stav chromozómov v neurónoch – poškodzované chromozómy
Test na antigény sleziny – možne nezmyselné utoky bielych krviniek
Test na obsah lítia ( test na bioelektrický a polarizačný stav v neurónoch) 
– v norme
Test na EEG mozgu ( na diaľku test na udržanie bioenergie – nepriechodnosť) 
- v temennom mozgu za ušami bioenergia neprechádza dobre a rozlietaná na všetky strany
 Test  na iónové minerály – v norme
Test  na chelátové minerály– v norme
Test  na  stav likvorových dutín – v norme
Test  na schopnosť mozgu vnímať detailnosť   – v norme
Test  na  schopnosť vnímať priestor– v norme
Test  na klinický stav neurónov – poškodený stavom klinických smrtí
Test kontroly mozgu zo stavu očnej buľvy – potvrdzuje poškodenia v temennej oblasti v plnom rozsahu.
Test na hustotu bielkovín,  aminokyselín a prvkov v orgánikoch neurónov 
- prekvapujúco organizmus zahustil počty v oblasti temenného mozgu a mimoriadne silne a to je dobrá správa. Takto udržuje funkčnosť tejto oblasti mozgu.
Test na schopnosť mozgu riadiť telo – bohužial celkovo oslabená a to všade v celom mozgu
Alkaloidy pre rast mikrotubuliek – v norme

Závěr : klinická smrt měla za následek poškození části mozku, a to temenního laloku koncového mozku. Tento lalok je párový a nachází se přibližně za ušima. Je od narození atypicky vystavěný a to zřejmě vedlo již v dětství k mikroinfarktům či slabým klinickým smrtím ve spánku. Tato část mozku odpovídá za koordinaci a řízení pohybu. Časem pokud by se mozek neléčil, by mohlo dojít k ochrnutí (mozek by přestal řídit tělo). Části mozku jsou také rezistentní na cukr - tj. glukóza z klasického bílého řepného cukru se nedokáže dostat přes buněčnou membránu dovnitř buňky a nemůže být zdrojem energie. Tudíž tyto buňky nemohou pracovat, nemohou se dělit a nemohou žít.

Mikrotubuly jsou velmi dlouhé organely, které prochází několika nervovými buňkami a tyto buňky vyživují skrz svoji stěnu, může tak na dlouhé vzdálenosti docházet k přesunu živin z jedné buňky do druhé. Pokud jsou poškozené, zkroucené, či potrhané nemůže docházet k plynulému doplňování živin mezi buňkami.

Pokud mozek nedokáže vyrobit dostatek neurotransmiterů, nemůže docházet k přenosu signálů do mozku a z mozku. Neurony se totiž dělí na několik druhů a různé neurony vylučují různé neurotransmiterym což jsou látky, kterou jsou nezbytné pro přenos informace mezi dvěma za sebou jdoucími neurony. Je tedy nezbytné podpořit tvorbu těchto látek vhodnými potravními doplňky či bylinami. Další možností je např. dávat si na kůži syrový prasečí mozek, a tak se látky potřebné pro náš mozek dostanou do organismu.