Zdravotní diagnostika

Vzhledem k určitým událostem, které se staly v mém životě jsem prošla stavem klinické smrti (a bohužel ne jednou). Tato situace a její pochopení mě dovedla k tomu, že jsem se sebou začala pracovat, neboť se mi otevřely možnosti a schopnosti, o kterých jsem dříve netušila.

Nejdříve jsem studovala u pana Calábka na jeho Univerzitě Nové doby, kde jsem získala široký rozhled o různých náboženstvích, technikách léčení, meditací a jiných věcech. Ale bylo to hodně obecné. Hledala jsem něco více osobního. A začala jsem studovat psychologickou astrologii u pí. Lenky Adamové, která mi umožnila pracovat už opravdu se sebou sama. Se svými obsahy nevědomí, se svým stínem, se svými zrcadly.

A navíc jsem ještě dostala kontakt na člověka, který mi ukázal moji esoterickou cestu, a který mi pomáhá se léčit z mých zdravotních problémů, učit se a jít svojí cestou.

V současné době se pod jeho vedením učím diagnostikovat zdravotní stav lidí a navrhovat vhodnou léčbu. Používám různé metody jako jsou obrázky, kyvadlo, virgule, tarotové karty a v prvé řadě můj mozek.

Diagnostika je zaměřena především na zdravotní stav, ale většinou se vždy dotkneme i psychiky.

V případě diagnostiky je podle mých zkušeností nezbytné, aby si o ni požádal ten člověk, co se chce léčit. Ne nikdo z rodiny nebo přátel atd. Výjimka jsou samozřejmě děti.

Pokud člověk sám nedojde k tomu, že už je čas se sebou něco udělat a nevybere si svého terapeuta sám, nemá to dlouhé trvání. Zpravidla se léčit nechce a podlehne jen nátlaku rodiny. Léčbu však nebere vážně a ani ji často nedokončí.

Pro Vaši představu zde uvádím některé výsledky klientů.

Cena diagnostiky s prvním návrhem léčby .... 500 Kč

Další postup po dohodě s klientem.