Baňkování

 

Baňkování je metoda při které se na tělo pacienta přiloží nádobky různých tvarů - baňky na přesně vybrané body či oblasti pacientova těla. Z nádobek se odsaje vzduch a následkem toho v nich vznikne podtlak, který vtáhne do  nádobek kůži i podkoží dpacienta. Nádobky se nechají přiložené různě dlouhou dobu. Kromě vypuzení škodlivin z těla má také čínské baňkování vliv na rozproudění čchi a krve do normálního stavu. Mnoho nemocí vzniká totiž právě špatným tokem čchi a krve, což způsobuje únavu, bolesti a různé jiné potíže.