Ukázka horoskopu 2.

Rozdíl mezi solárním horoskopem 2014 a 2015. Výzva ke zpracování rozdílných témat. Pokračujeme :-).

Solár 2014

Solár 2015

Solární horoskop nám ukazuje období od narozenin do narozenin a jaké konkrétní výzvy nás čekají v tomto "roce". Uprostřed horoskopu je náš nativní horoskop, tedy ten našeho narození a z vnější strany na něj nasedají planety z aktuálního období. Tady je vidět, že došlo ke změně "čar", tudíž již asi byla některá předchozí témata vyřešena a mají přijít nová.

V Soláru 2014 je hlavním úkolem kvadratura Luna Pluto, která ukazuje na rodové kořeny lunárního tématu. Problém s vlastní autenticitou, identifikace s matkou (symbióza). Dalším tématem je např. partnerství, tranzitující Uran v 8. domě je v opozici na Pluto v nativním horoskopu ve 4. domě, což je dům duše a rodiny. Navíc je nativní pluto v konjunkci s tranzitujícím Martem ve 2. domě. Je zřejmé, že klientka řeší partnerské problémy, do soužití jsou vnášeny převratné změny, které by však neměly trvat příliš dlouho, protože tranzitující Uran se v 8. domě nezdrží v této pozici příliš dlouho......

Solární horoskop 2015 již ukazuje na další změny a výzvy, které bude klientka řešit. Ascendent tranzitního horoskopu se posunul do štíru, kterému vládne Pluto, což ukazuje na prověřování a kontrolu nově vydobitých změn a kvalit. Otázka je : Jsme si jisti ve všem, co jsme prožili, získali a umíme to používat v životě?

Jako hlavní ústřední téma bych zde viděla opozici tranzitujícího Saturna v 1. domě na nativního Merkura v 11. domě (což je dům přátel, společenských kontaktů a skupin). Jeho úloha zřejmě bude dále dlouhodobě formovat činnosti spojené s komunikací ve společnosti, či skupině přátel. Např. dát kvalitnější řád přednáškové činnosti nebo mluvenému projevu. Pravidelná příprava, povinnost a odpovědnost při plánování těchto činností.

Další výzvou je tranzitující Jupiter v 9. domě ve Lvu v kvadratuře na Slunce, Jupitera a dračí ocas v konjunkci v 10. domě nativu. 

Jupiter v Býku ukazuje na jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Hromadění majetku je pro něj nutné, když chce mít dobrou životní úroveň. Po této jistotě také silně touží. Nejradši by chtěl mít ve všem jen to nejlepší a nejkvalitnější, co si jen může dovolit. Toto platí zejména na jídlo; je to labužník a znalec jídla a pití.
V podnikání a obchodní činnosti je stabilní a trpělivý. Má ve věcech rozhled a dokáže své záležitosti přivést k úspěšnému uskutečnění. Je poněkud neústupný a nemá rád, když se někdo pokouší jej usměrňovat nebo popohánět. Tvrdohlavě se přidržuje se svých konvenčních zpátečnických názorů.

Jupiter v Býku vznáší otázku, co děláte s penězi. Měl by pochopit, že stabilita je přirozený stav, na který má každý právo, a že se udržuje tím, že zdroje se nechají plynout dovnitř tak, jak se nechají plynout i ven. Měl by si dávat pozor na lakotu.

Jupiter ve lvu naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost, ale také to s sebou nese nebezpečí egoismu a domýšlivosti. je důležité si zde uvědomit, že to, co získáváme, získáváme proto, aby to sloužilo ostatním, ne proto, abychom se mohli my sami vyhřívat na výsluní. Měla by to být radost, která se podobá uspokojení, jež by měl monarcha z toho, že je benevolentní vládce, který si váží svých poddaných — přátel, partnerů, podřízených atd. — protože díky nim cítí svou velikost. Představa Boha je zde představa Krále Slunce, jenž je pozemským projevem Boží vůle a který oslňuje moudrostí, vládne se soucitem a směřuje vším ke slávě něčeho většího, než je naše vlastní ego. Bůh je pro nás jako Slunce, jež svítí pro všechny.

Myslím, že po tomto výčtu je zřejmé, že v následujícím solárním roce půjde o prověřování kvalit Jupitera. Tj. aby nebyl domýšlivý, egoistický, ale demokratický a svým přátelům a známým poskytoval vyšší vzdělání, světonázor, filosofické a náboženské názory a informace (9. dům) s nadhledem a vizí něčeho většího a ne jen pro svoje egoistické potřeby. :-)

........